Tarieven

Prijslijst

Mondhygienepraktijk Panorama hanteert tarieven welke gepresenteerd zijn in de Prestatie- en tariefschikking (Nederlandse Zorgautoriteit NZa). De tarieven veranderen jaarlijks per 1 januari.

De meest gebruikte codes voor mondhygiëne zijn C-codes, M-codes en T-codes.

Verzekering

In uw polisvoorwaarden staat vermeld welke voorwaarden de verzekeraars stellen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Soms is er een maximum verbonden aan het bedrag wat per jaar gedeclareerd mag worden. Tot de leeftijd van 18 jaar wordt tandheelkundige zorg volledig vergoed.

Voor patiënten van 18 jaar en ouder wordt mondhygiëne alleen vergoed als er een aanvullende verzekering is afgesloten.

Iedere zorgverzekeraar heeft eigen regels wat wel of niet vergoed wordt. Kijk dus steeds goed in uw polis.
Een gezond gebit begint bij de mondhygiënist!

Een gezond gebit begint bij de mondhygiënist!


Bel nu!