Algemene voorwaarden

Gezondheidsvragenlijst: Tijdens het eerste bezoek wordt een gezondheidsvragenlijst (medische anamnese) afgenomen. Deze moet naar waarheid worden ingevuld. De behandelaar moet rekening houden met bepaalde ziektes of medicijngebruik. Soms is het nodig om speciale maatregelen te treffen. Het is daarom ook belangrijk om de medische anamnese up te date te houden.

Rapportage: De mondhygiënist stuurt na een behandeling een rapportagebrief naar uw tandarts. Indien u hier bezwaar tegen hebt, dient u dit kenbaar te maken.

Tarieven: Tijdens de eerste afspraak wordt een begroting opgesteld. Voor behandelingen boven de €250,- dient u akkoord te geven.

Betalingen: De nota wordt via een versleutelde code naar uw zorgverzekeraar verstuurd. Betalingsregelingen zijn mogelijk.
Bij het niet nakomen van betalingen wordt een incassobureau ingeschakeld. De gemaakte incassokosten zijn voor uw rekening.

Zorgverzekeraars: De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. U dient vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren of een behandeling door een vrijgevestigde mondhygiënist wordt vergoed of niet.

Grotendeels worden behandeling vergoed. U dient wel aanvullend te zijn verzekerd.

Kinderen tot 18 jaar zijn volledig verzekerd voor mondhygiënische behandelingen.

Afspraak afzeggen: Het afzeggen van afspraken dient 24 uur vóór aanvang van de behandeling te worden gemeld. Indien een afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling wordt gemeld, kan deze in rekening worden gebracht.

Klachten: Indien u om wat voor reden ook een klacht hebt over Mondhygiënepraktijk Panorama, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@mhpanorama.nl. Uw klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen en er wordt contact met u opgenomen om tot een bevredigende oplossing te komen. Indien er geen gepaste oplossing komt, kunt u zich wenden tot Informatie en klachtencommissie gezondheidszorg. De Mondhygiënepraktijk is aangesloten bij een klachtenregeling.

Bel nu!